Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Opatowie

główna
ogłoszenia
linki
kontakt

Archiwum

b_245_0_16777215_00_images_joomgallery_details_happy_bus.jpg

Pragniemy poinformować, że w dniach od 31 lipca do 2 sierpnia 2016r. w godzinach 10:00 - 17:00 na boisku sportowym w Łęce Opatowskiej odbędą się nieodpłatne zajęcia dla dzieci w wieku 4 – 15 lat z terenu Gminy Łęka Opatowska. Zajęcia prowadzone będą przez wolontariuszy z fundacji „Happy Kids” w ramach wakacyjnej akcji pod nazwą „Przystanek Happy Bus” dedykowanej dzieciom z obszarów wiejskich. Akcja ta polegać będzie na organizowaniu dzieciom zabawy i edukacji. Będą dmuchańce, trampoliny, kula wodna itp. Dzieci będą mogły bezpłatnie korzystać z wszystkich atrakcji. Opiekę nad dziećmi sprawować będzie grupa polskich i anglojęzycznych wolontariuszy, co pośrednio wpłynie na możliwość nauki języka obcego i zapoznanie się z inną kulturą. Podczas akcji zapewniony zostanie posiłek i dojazd dzieci na zajęcia z poszczególnych szkół wg harmonogramu:
dnia 31.07.2016r. /niedziela/ dowóz we własnym zakresie
dnia 1.08.2016r. /poniedziałek/ dzieci z Zespołu Szkół w Opatowie oraz Gimnazjum
dnia 1.08.2016r. /poniedziałek/ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Trzebieniu
dnia 2.08.2016r. /wtorek/ dzieci z Zespołu Szkół w Siemianicach
Na koszt własny rodzice/opiekunowie mogą dowieźć dziecko w każdym dniu zajęć. Odbiór dzieci z zajęć pozostaje w gestii rodzica/opiekuna. Akcja zostanie w późniejszym terminie rozpowszechniona za pomocą plakatów informacyjnych umieszczonych na tablicach informacyjnych w poszczególnych sołectwach na stronie internetowej Urzędu Gminy www.leka-opatowska.pl oraz w mediach. W załączeniu zamieszczamy informację dla rodziców/opiekunów w celu wyrażenia pisemnej zgody na udział dziecka w zajęciach wakacyjnych.

ZGODĘ NALEŻY DOSTARCZYĆ DO SZKOŁY DO DNIA 07 LIPCA 2016R. LUB DO URZĘDU GMINY ŁĘKA OPATOWSKA POK. 107 DO DNIA 08 LIPCA 2016R.