Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Opatowie

główna
ogłoszenia
linki
kontakt

Archiwum

W dniu 2 marca 2018 r. w Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie już po raz kolejny odbyły się TARGI EDUKACYJNE. Spotkanie rozpoczęło się prezentacją multimedialną przygotowaną przez pracownika PUP z Kępna na temat „Rynek pracy dla młodych-wsparcie w poszukiwaniu pracy.” Następnie szkoły ponadgimnazjalne, przedstawiały swoją oferty edukacyjne na rok szkolny 2018/2019.

Zaproszenie przyjęły następujące placówki:
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z Kępna,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 z Kępna,
- Liceum Ogólnokształcące Nr 1 z Kępna,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego z Przygodzic,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Wieruszowa,
- Liceum Ogólnokształcące z Kluczborka,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego z Kluczborka,
- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego z Bogdańczowic,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 z Ostrzeszowa.

Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych z Kępna, którzy przedstawili uczniom zasady jakie należy spełnić aby być przyjętym na praktyczną naukę zawodu jako uczeń. Była również możliwość spotkania się trzecioklasistów z absolwentami naszego gimnazjum, którzy uczą się obecnie w prezentujących się na targach szkołach.
Z pewnością to wydarzenie szkolne dostarczyło uczniom i ich rodzicom informacji niezbędnych do właściwego wyboru dalszej drogi edukacyjnej.