Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Opatowie

główna
ogłoszenia
linki
kontakt

"Uprzejme spojrzenie i uśmiech znaczą często więcej, niż udana rozmowa."

"Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi."

"Ludzie mówią - "czas to pieniądz". Ja mówię inaczej - "czas to miłość". Pieniądz jest znikomy, a miłość trwa."

"Można dać bardzo dużo i serce zranić, a można bardzo malutko i serce rozradować, jakby skrzydła komuś przypiąć do ramion."

"Trzeba więc naprzód porzucić smutki, narzekania, wyleczyć się z samego siebie, ze swoich urazów psychicznych, które są dla nas większym nieszczęściem niż wszystko, co nas otacza."

"Polaków nie zdobywa się groźbą, tylko sercem."

"Umiera się raz i człowiek szybko okrywa się sławą, ale żyje się w trudzie, bólu i cierpieniu, długie lata, i to jest większe bohaterstwo."

"Czas to miłość..."

"Miarą naszej miłości ma być miłość, jakiej dla siebie oczekujemy od całego świata."

"Najważniejsze jest zwycięstwo nad małym, czymś niesłychanie małym - nad sobą."

"Naród, który nie wierzy w wielkość i nie chce ludzi wielkich, kończy się. Trzeba wierzyć w swą wielkość i pragnąć jej."

"Od siebie trzeba wymagać najwięcej."

"Chrońmy się od pogardy dla kogokolwiek, nawet dla najgorszego człowieka, bo to jeszcze człowiek, aż... człowiek."

"Jeśli wasza światłość, wiedza, nauka, mądrość prowadzi do uczynków dobrych, wówczas pochodzi z miłości. Jeśli jest użyta na mnożenie zła, nie jest ani światłością, ani nauką, ani prawdą, ani miłością."

"Największą mądrością jest umieć jednoczyć, nie rozbijać."

"Nienawiść można uleczyć tylko miłością."

"Umiemy wyliczyć winy innych ludzi wobec nas, ale naszych win wobec innych na ogół nie widzimy. O belce we własnym oku będziemy mówili potem lub nigdy. Najpierw wolimy zająć się pyłkiem w oku bliźniego."

"Wszystko to, co jest przed Tobą, pozostaje do zdobycia. Życiu, które nadchodzi, możesz nadać głębszą treść, wartość i znaczenie. Zależy to od Twojej oceny życia i czasu, od Twojego stosunku do pracy, od szacunku dla Twego umysłu, woli i serca, dla twych wartości ludzkich, narodowych i chrześcijańskich."

"Życie jest większe od legend, bo w życiu jest prawda."

"Najlepiej człowiek prosi, gdy dziękuje."

"Musicie ducha hartować, aby móc jak orły przelatywać w przyszłość Ojczyzny!"

"Sercem nie można służyć za pieniądze, sercem służy się za darmo, bezinteresownie."

"Życie trzeba przeżyć godnie, bo jest tylko jedno."