BÓG I OJCZYZNA - szczytne ideały wielkich Polaków będą mi przyświecać w moim życiu.

Ślubuję, że:

PRAWDA będzie celem mojej nauki i drogą do poznania siebie;

WOLNOŚĆ uszanuję w drugim człowieku i w sobie osiągnę;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ uczynię podstawą moich osobistych decyzji.

MIŁOŚĆ ofiaruję innym.

W całym postępowaniu będę dbać o zachowanie postawy godnej ucznia tej szkoły.

Lata nauki w Gimnazjum im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie w pełni wykorzystam, by stać się dobrym człowiekiem.

Ś L U B U J Ę