Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Opatowie

główna
ogłoszenia
linki
kontakt

Pedagog szkoły – mgr Alicja Hetmańczyk

Godziny pracy pedagoga w roku szkolnym 2015/2016

Poniedziałek:          9.00- 12.00  

Wtorek:                   11.15- 13.15

Środa:                      9.00- 13.00                   

Piątek:                    11.15-12.15      

Praca pedagoga koncentruje się wokół problemów wychowawczych.

Udziela pomocy w pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze.

Pomaga uczniom w rozwiązywaniu konfliktów między nimi, prowadzi rozmowy wyjaśniające, wychowawcze i razem z uczniami szuka sposobów zakończenia konfliktów.

Współpracuje z rodzicami uczniów trudnych wychowawczo i mających trudności edukacyjne. Współpracuje z Policją, Sądem Rodzinnym ,z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną, z GOPS-em

Organizuje i realizuje zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień.

Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga:

- gdy nie radzą sobie z programem nauczania, chcą pomocy i rady z tym związanej,

- gdy ktoś naruszy ich prawa;

- gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc;

- gdy potrzebują pomocy i rady;

- gdy chcą porozmawiać z kimś życzliwym;

- gdy chcą poradzić się, wybierając przyszły zawód, szkołę ponadgimnazjalną.

Rodzice uczniów mogą oczekiwać:
pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka:

- trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka - możliwość rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce, poprzez kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych, deficyty rozwojowe dzieci;

- problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami);

- uzyskania informacji o dalszej ścieżce edukacyjno - zawodowej dla swojego dziecka.