Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Opatowie

główna
ogłoszenia
linki
kontakt

Wymagania edukacyjne wynikające z podstawy porgramowej dla III etapu edukacynjego (gimnazjum) według przedmiotów.

religia                        - > pobierz

język polski               - > pobierz

język angielski          - > pobierz

język niemiecki         - > pobierz

muzyka                      - > pobierz

historia                      - > pobierz

wos                             - > pobierz

geografia                   - > pobierz

biologia                      - > pobierz

chemia                       - > pobierz

matematyka               - > pobierz

informatyka               - > pobierz

wychowanie fizyczne - > pobierz